Tải Công văn số 4266/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 21/10/2021 tại đây.

 

 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : UBND tỉnh Bình Định