Tải Công văn Số: 31/BVĐKT-VTTBYT về việc báo giá vật tư, linh kiện sửa chữa máy hấp Lumo 669DDE – Khoa KSNK tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng VTYT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định