Tải Công văn Số: 1675/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Thông tư Số: 32/2023/TT-BYT về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định