Tải Công văn Số: 1674/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Nghị định Số: 96/2023/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định