Tải Công văn Số: 1673/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Luật số: 15/2023/QH15 về Khám bênh, chữa bệnh tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định