Tải Công văn Số: 1234/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Thông tư số 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Thông tư số 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế đính kèm tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định