Tải Công văn Số: 1233/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 25/2024/NĐ-CP đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Văn bản kèm theo tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định