Tải Công văn Số: 1123/BVĐKT-TCCB về việc Đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tại đây.

Tải Phụ lục Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định