Tải Công văn số 1025/SYT-NVD về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đấu thầu mua thuốc cấp địa phương từ Q 2 năm 2020 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định