CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ MỘT SỐ KHOA THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA  TỈNH

    Trong tháng 7 năm 2019 thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa một số khoa trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh:

  1. Bổ nhiệm Trưởng khoa Vi sinh.
  2. Bổ nhiệm Trưởng khoa Nội tổng hợp.
  3. Bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng.

    Một số hình ảnh về bổ nhiệm viên chức lãnh đạo khoa

    KHOA VI SINH

    Hình ảnh 1. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa vi sinh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh và giao nhiệm vụ đối với ông Trịnh Hồ Tình.        

Hình ảnh 2. Tập thể khoa Vi sinh

    KHOA NỘI TỔNG HỢP:

    Hình ảnh 3. Ông Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh và giao nhiệm vụ đối với Ông Hồ Văn Trung

 

Hình ảnh 4. Tập thể khoa nội Tổng hợp

 KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Hình ảnh 5. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng và giao nhiệm vụ cho Bà Trần Thị Minh Thắm.

Tác giả bài viết : Phạm Thị Bích Lam - Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định