CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO PHỤ TRÁCH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

    Ngày 03/8/2020, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh cho ông Nguyễn Hoành Cường, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ông Lê Quang Hùng trao Quyết định phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh cho ông Nguyễn Hoành Cường

    Theo Quyết định, ông Nguyễn Hoành Cường trực tiếp phụ trách, quản lý điều hành hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tác giả bài viết : ThS. Nguyễn Đăng Khoa - P.CNTT

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định