CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

    Chiều ngày 13/5/2020, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế tổ chức trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Nam Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 15/5/2020.

    Thành phần tham dự buổi trao quyết định:

    1. Sở Nội vụ

        Ông Lâm Hải Giang       Tỉnh ủy viên, Giám đốc

        và lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức.
    2. Sở Y tế

        Ông Lê Quang Hùng      Tỉnh ủy viên, Giám đốc

        và lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ.

    3. Bệnh viện đa khoa tỉnh

        Đảng ủy, Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt.

 IMG_8520

        Hình ảnh: Đồng chí Lâm Hải Giang trao quyết định bổ nhiệm


        Hình ảnh: Đồng chí Lê Quang Hùng tặng hoa chúc mừng

 

        Hình ảnh: Ban giám đốc Bệnh viện tặng hoa chúc mừng

Tác giả bài viết : ThS. Nguyễn Đăng Khoa - P.CNTT

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định