Để đáp ứng năng thực hành lâm sàng cho điều dưỡng, kỹ thuật y mới tốt nghiệp, đảm bảo an toàn người bệnh trước khi hành nghề của các học viên khối ngành điều dưỡng, kỹ thuật y và đáp ứng tính pháp lý theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tổ chức khóa “Đào tạo thực hành lâm sàng 9 tháng” khóa thứ 3, năm 2022 cho điều dưỡng, kỹ thuật y tự nguyện đăng ký học thực hành tại bệnh viện.

Tham dự buổi khai giảng là 16 học viên trong đó có 12 điều dưỡng (02 Cử nhân điều dưỡng, 10 cao đẳng điều dưỡng) và 04 kỹ thuật y chưa có cấp chứng chỉ hành nghề đến đăng ký học.

Trước khi bắt đầu chương trình đào tạo, các em được làm bài kiểm tra đầu vào để khảo sát và đánh giá năng lực trước khi tham gia khóa học. Chương trình đào tạo bao gồm 2 học phần. Phần I: đào tạo định hướng và lý thuyết bổ trợ diễn ra từ ngày 07/12/2022 đến ngày 16/12/2022. Các giảng viên là các Bác sĩ, Điều dưỡng có kinh nghiệm giảng dạy, có chứng chỉ đào tạo sư phạm y học cơ bản và TOT (Training of Trainner). Tại đây, các học viên sẽ được học các nội dung cơ bản và quan trọng áp dụng trong suốt quá trình thực hành lâm sàng như an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, các quy định, quy chế chuyên môn của ngành nghề, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, hồi sức cấp cứu cơ bản…Kết thúc phần định hướng lý thuyết bổ trợ học viên được kiểm tra đánh giá kết quả giúp các học viên củng cố lại kiến thức được học. Phần II: Học viên học thực hành tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng từ ngày 19/12/2022 đến ngày 07/9/2023. Các em được học thực hành và làm trực tiếp tại khoa được phân công dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các đào tạo viên tại khoa, học viên phải hoàn thành các tiêu chí, nội dung (Tài liệu “Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới” theo Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 03/3/2020 của Bộ Y tế) theo chương trình kế hoạch học thực hành của bệnh viện ban hành. Trong quá trình đào tạo các em sẽ được đánh giá, kiểm tra 3 đợt (đầu vào, lúc chuyển khoa và khi kết thúc khóa học đối với điều dưỡng; trước khi chuyển 3 khoa đối với kỹ thuật y) để đảm bảo các học viên đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hành khi trở thành người hành nghề chính thức.

Đào tạo thực hành lâm sàng 9 tháng là một trong những chương trình đào tạo trong kế hoạch hằng năm của phòng Điều dưỡng nói riêng và của Bệnh viện nói chung. Trong năm 2022 Bệnh viện đã tổ chức 03 khóa đào tạo để đáp ứng nhu cầu của học viên cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực công tác cho các cơ sở y tế. Đây là một khóa học rất hữu ích và cần thiết cho các điều dưỡng và kỹ thuật y mới nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và đảm bảo an toàn người bệnh trước khi hành nghề.

Một số hình ảnh đào tạo thực hành lâm sàng 9 tháng khóa 3, năm 2022:

CKI.ĐD Trương Thị Hương – Trưởng phòng Điều dưỡng khai giảng khóa “Đào tạo thực hành lâm sàng 9 tháng” khóa 3, năm 2022.

Ths.ĐD Trần Thị Vũ Mai - Phó trưởng phòng Điều dưỡng tham gia giảng dạy.


Ths.ĐD Trần Thị Xuân Tâm - Phó trưởng phòng Điều dưỡng tham gia giảng dạy.


Học viên thực hành trên mô hình

Ths.BSCKII. Nguyễn Thanh Bảo giảng dạy lâm sàng cho học viên

Tác giả bài viết : CNĐD Nguyễn Thị Hằng Nhi

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định