Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

Dưới đây là bộ nhận diện Ngày CĐS quốc gia do Bộ TT&TT công bố:


Logo Ngày CĐS quốc gia


Backdrop Ngày CĐS quốc gia


Băng rôn Ngày CĐS quốc gia


Standee Ngày CĐS quốc gia


Photobooth Ngày CĐS quốc gia


Avatar frame Ngày CĐS quốc gia

Video Ngày CĐS quốc gia


Poster Tháng tiêu dùng số Ngày CĐS quốc gia

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bộ Thông Tin và Truyền Thông