BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NĂM 2020 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

    Sáng 14/01/2020, Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh năm 2020 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021.

    Đến dự hội nghị có ban giám đốc bệnh viện gồm:

  • TS.Bs Nguyễn Hoành Cường – GĐBV.
  • TS.Bs Võ Bảo Dũng – Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng – PGĐBV
  • Bs.CKII Võ Thành Nam Bình – PGĐBV

    Cùng hơn 50 đại biểu là thành viên Hội đồng điều dưỡng và  ĐDT/HST/KTVT cùng tham dự đầy đủ.    

    Trong năm 2020 với sự thách thức và khó khăn rất lớn do đại dịch Covid – 19 gây ra. Công tác điều dưỡng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy và Ban lãnh đạo bệnh viện; Hội đồng điều dưỡng hoạt động tích cực và hiệu quả, có sự đoàn kết thống nhất từ phòng Điều dưỡng tới Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa và toàn điều dưỡng viên, sự kết hợp tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân giữa các phòng ban với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

    Năm 2020, hoạt động điều dưỡng được triển khai theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện” đã đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch. Bên cạnh đó, hoạt động Điều dưỡng đã thực hiện tốt các công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chăm sóc người bệnh; tổ chức chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân chăm sóc cấp I; Đã tổ chức triển khai hoàn thành tốt công tác đào tạo tập huấn: Tổ chức 2 lớp học tập Quy chế và định hướng cho BS, ĐD/HS/KTV, nhân viên hành chính thuộc biên chế mới năm 2020 tại bệnh viện; Tổ chức Đào tạo Định hướng và lý thuyết bổ trợ của chương trình “Thực hành lâm sàng 9 tháng” cho biên chế mới và học viên ngoại viện và triển khai đào tạo THLS; Tổ chức 02 lớp Đào tạo liên tục về “Chăm sóc toàn diện” cho ĐD/HS mới năm 2020 tại bệnh viện; Tham gia giảng dạy 2 lớp “Người hướng dẫn thực hành lâm sàng” của Ban quản lý dự án tăng cường năng lực Điều dưỡng tại Sở Y Tế. Tổng số lớp đào tạo tấp huấn thuộc lĩnh vực điều dưỡng, Hộ sinh, kỹ thuật viên tại bệnh viện 20 lớp với 1.713 số lượt học viên tham dự. Số học viên tham gia đi học tập huấn do cơ sở bên ngoài bệnh viện tổ chức là 83 học viên.

    Năm 2021, Hoạt động Điều dưỡng định hướng phát triển hoàn thành nhiệm vụ kép: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh. Thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, thi Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên giỏi, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng nghiên cứu khoa học lĩnh vực Điều dưỡng và triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định, quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh an toàn và hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan, đặc biệt chi Hội Điều dưỡng bệnh viện nhằm tạo điều kiện làm việc và khích lệ, động viên tinh thần làm việc của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Góp phần bệnh viện ngày một phát triển.

    Một số hình ảnh Hội nghị và Chi Hội Điều dưỡng khen thưởng các khoa tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc người bệnh:

Tác giả bài viết : Ths.ĐD Trần Thị Vũ Mai - P. Điều dưỡng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định