BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN NĂM 2020

    Chăm sóc toàn diện luôn là đích hướng đến của công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện luôn hướng mọi nguồn lực để việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân tốt nhất. Một trong những giải pháp đó là thường xuyên tổ chức những khóa đào tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên y tế.

    Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 06/7/2020, Phòng Điều dưỡng bệnh viện đã tổ chức khóa đào tạo liên tục về “Chăm sóc người bệnh toàn diện” cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên mới tại bệnh viện. Khóa đào tạo gồm 2 lớp học:

  • Lớp 1: Từ ngày 29/6/2020 đến 01/7/2020 gồm 31 học viên
  • Lớp 2: Từ ngày 02/7/2020 đến ngày 06/7/2020 gồm 30 học viên.

    Các học viên đã được cung cấp kiến thức một cách đầy đủ về chăm sóc người bệnh toàn diện bao gồm:

  • Tổng quan về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định tại thông tư 07/2011/TT-BYT
  • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định của thông tư 07/2011/TT-BYT
  • 8 chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam theo quyết định số 20/QĐ – HĐD
  • Phân cấp chăm sóc và hỗ trợ người bệnh – chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh
  • Tổ chức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh
  • Phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng trong chăm sóc người bệnh toàn diện.
  • Phương pháp tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe.
  • Áp dụng mô hình AIDET trong giao tiếp ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh.

    Trong đó, một trong những kế hoạch thuộc năm 2020 của Phòng Điều dưỡng là tăng cường hiệu quả giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người nhà người bệnh theo mô hình AIDET rất thực tế và hiệu quả rất cao, đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Ngoài ra, nội dung “Phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng trong chăm sóc người bệnh toàn diện” được chính Bác sĩ, kĩ thuật viên tay nghề cao tại khoa phục hồi chức năng trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn những kĩ thuật phục hồi chức năng cơ bản thường gặp trên lâm sàng, đây là một phần quan trọng trong công tác chăm sóc người bệnh mà bệnh viện quan tâm.

    Ban tổ chức lớp học đã tiến hành kiểm tra đánh giá đầu vào và đầu ra nhằm đánh giá sự chuyển biến về kiến thức, thái độ của học viên sau khi hoàn thành khóa học. Các giảng viên đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy học viên làm trung tâm, các học viên luôn được tư duy trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, thuyết trình đóng vai... phát huy tối đa tính sáng tạo của người học. Kết quả bài kiểm tra đã có sự tiến triển rõ rệt: Ở bài kiểm tra đầu vào, chỉ có 25% số học viên đạt điểm tốt (8 điểm). Đến bài kiểm tra đầu ra, đã có trên 95% số học viên đạt điểm tốt.

    Với sự thay đổi về kiến thức, thái độ, các học viên đã có sự chuyển biến tích cực về hành vi là vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế chăm sóc người bệnh. Lớp học thực sự đã mang lại hiệu quả hữu ích cho các bạn điều dưỡng viên, hộ sinh viên mới, giúp cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh, góp phần vào mục tiêu chung của bệnh viện là hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

    Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

 

Tác giả bài viết : Nguyễn Thị Thanh Hòa - P.Điều dưỡng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định