Tải Báo cáo Số: 7232/BC-BVĐKT về Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng QLCL

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định