Tải Báo cáo Số: 3271/BC-BVĐKT về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 tại đây.

Tải Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCKT

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định