Tải Báo cáo số 1285/BC-BV do Bệnh viện Đa khoa tỉnh ban hành ngày 25/4/2019 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý Chất lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định