1) Tải Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

Tải phụ lục 1,2,3,4 bằng excel tại đây.

 2) Tải Phụ lục I - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 3) Tải Phụ lục II - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 4) Tải Phụ lục III - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 5) Tải Phụ lục IV - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định