Tập huấn

TẬP HUẤN “KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ” NĂM 2019 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH     Thực hiện Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam và...

HỘI THẢO “CHIA SẺ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH”     Sáng ngày 17/7/2019, BVĐK tỉnh...

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức khóa thứ 2 “Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới” năm 2019.     Để đáp ứng yêu cầu, quy định trong Luật khám chữa bệnh số...

Tập huấn giám sát Kiểm soát nhiễm khuẩn     Ngày 27/02/2019 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã tổ chức lớp tập huấn giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn. Giảng viên chính của lớp tập huấn là PGS.TS Nguyễn Việt...

Phản ứng bất lợi của thuốc     Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại hội trường, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đã tổ chức đào tạo cho các điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa về phản ứng bất lợi của thuốc.     Mở đầu...