Lịch trực

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 tại đây.

Tải Lịch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - năm 2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 14-01 đến 20-01-2019 tại đây