Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019 tại đây.

Tải lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019 tại đây.