Khen thưởng kíp trực cứu sống bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng