Giảm quá tải giường bệnh cho BVĐK tỉnh

    (BĐ) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 6973/UBND-VX vừa ban hành ngày 9.11. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất, chỉ đạo theo thẩm quyền việc phối hợp điều trị cho bệnh nhân, chuyển bệnh nhân từ BVĐK tỉnh sang BVĐK tỉnh - phần mở rộng điều trị, nhằm giảm quá tải giường bệnh tại BVĐK tỉnh.

    Theo báo cáo của Sở Y tế, BVĐK tỉnh luôn trong tình trạng quá tải giường bệnh (bình quân công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch khoảng 130%). Hiện nay, tình trạng quá tải giường bệnh tại một số khoa điều trị của BVĐK tỉnh vẫn diễn ra thường xuyên.

Tác giả bài viết : Đức Mạnh

Nguồn tin : Báo Bình Định Online