Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức khóa thứ 2 “Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới” năm 2019.

    Để đáp ứng yêu cầu, quy định trong Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội và Nghị định 111/2017/NĐ-CP về Quy định đào tạo thực hành trong đào tạo trong khối nhành sức khỏe. Mặt khác, thực tế năng lực thực hành lâm sàng của các Điều dưỡng viên (ĐDV) mới ra trường từ các trường đào tạo điều dưỡng đã có những khác biệt và khoảng cách về kỹ năng thực hành lâm sàng, hướng dẫn, tư vấn và GDSK cho người bệnh...tại bệnh viện. Khoảng cách này có nguy cơ dẫn tới việc thực hành chăm sóc người  bệnh chưa đảm bảo chất lượng.  Hiện tại bệnh viện đã có đội ngũ người hướng dẫn thực hành (đào tạo viên điều dưỡng) để hướng dẫn thực hành cho ĐDV mới nhưng chưa đủ và chưa được đào tạo một cách chính thống, đầy đủ.  Năm 2018, BVĐK tỉnh Bình Định đã tổ chức một khóa cho 36 đào tạo viên điều dưỡng và năm 2019 được Sở y tế phê duyệt hồ sơ đào tạo liên tục, Bệnh viện tiếp tục tổ chứa khóa thứ 2 “Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng”. Đây là chương trình đào tạo được Bộ Y tế và tổ chức JICA Nhật Bản đang thí điểm triển khai tại Bình Định.

    Khóa học diễn ra trong thời gian 5 ngày từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019, với các nội dung theo nội dung chương trình Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho ĐDV mới của Dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới tốt nghiệp tại Việt Nam” của tổ chức JICA – Nhật Bản gồm:

     - Tổng quan về chương trình đào tạo người hướng dẫn thực hành  lâm sàng cho ĐDV mới.

     - Phương pháp dạy học trong đào tạo thực hành  lâm sàng cho ĐDV mới.

     - Phương pháp lượng giá - đánh giá trong đào tạo thực hành lâm sàng cho ĐDV mới

     - Kế hoạch bài giảng, thực hiện và đánh giá bài giảng.

    Đối tượng tham gia khóa học phải đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của khóa học là điều dưỡng có trình độ là cao đẳng điều dưỡng trở lên, có chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi đào tạo, có kinh nghiệm lâm sàng từ 3 năm trở lên, thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, chăm sóc người bệnh và có khả năngtruyền đạt. Khóa học đào tạo 43 học viên gồm các học viên tại bệnh viện và 7 bệnh viện, TTYT huyện trong tỉnh.

    Khai mạc khóa học BSCK2. Hồ Việt Mỹ - GĐBV đã nhấn mạnh tầm quan trong của việc tổ chức khóa đào tạo này và vai trò của người hướng dẫn thực hành nhằm nâng cao năng lực thực hành cho ĐDV mới. Khóa học đã diễn ra rất nghiêm túc, học viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi với các phương pháp dạy học tích cực như: Thuyết trình ngắn tích cực hóa, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, trình diễn buổi dạy thực hành lâm sàng …Học viên đã lập được kế hoạch bài giảng và bắt đầu tự tin đứng lớp giảng bài.

    Khóa học đã đáp ứng yêu cầu đào tạo liên tục theo Thông tư 22/TT-BYT của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu mới trong công tác đào tạo đó là xây dựng đội ngũ người hướng dẫn thực hành lâm sàng có năng lực và khả năng hướng dẫn thực hành cho ĐDV mới theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực cơ bản của ĐDV Việt Nam đây là điểm mới và cũng là xu hướng phát triển tất yếu sau này, giúp cho hệ thống điều dưỡng ngày càng phát triển.

    Một số hình ảnh trong thời gian tập huấn:

Tác giả bài viết : ĐD.CKI. Trương Thị Hương

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định